ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי רואה כ"עובד עצמאי" כמי שנמנה עם אחד מאלה:

א) מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות

ב) מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע

ג) מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע

העובד מצהיר על גבי טופס הדין וחשבון הרב שנתי על הכנסה משוערת.

סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע עפ"י הכנסה זו או עפ"י השומה האחרונה, הנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי.

- ההתחשבנות הינה שנתית בהתאם לדו"ח המס המועבר ממס הכנסה לביטוח לאומי

- בהקשר לביטוח הלאומי המילה הכנסה כוונתה להכנסה חייבת (לאחר ניכויי הוצאות).

 

דמי הביטוח הלאומי לעצמאיים מחולקים ל-2 רמות:

 

רמה 1 - עד 60% מהשכר הממוצע במשק לחודש. ברמה זו משולמים דמי ביטוח בשיעור של 9.82% מההכנסה החייבת (ביטוח לאומי 6.72% ומס בריאות בשיעור של 3.1%)

 

רמה 2 - מעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד מקסימום של 38,415 ₪ לחודש. ברמה זו משולמים דמי ביטוח בשיעור של 16.23% מההכנסה החייבת (11.23% ביטוח לאומי ו 5% מס בריאות).

 

דוגמה לחישוב ביטוח לאומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נקודה חשובה: נהוג להסתכל על מס בריאות וביטוח לאומי יחד, אך מכיוון שניתן לנכות 52% מדמי הביטוח הלאומי בלבד בוצעה ההפרדה בדוגמא.

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון