תכנית עסקית

תכנית עסקית

 

תוכנית עסקית של כל עסק שונה בתכלית מעסק לעסק, ומותאמת למודל העסקי והאסטרטגיה של העסק. 

הכנת תכנית עסקית כרוכה בתהליך מקדים והיערכות יסודית להקמה ולניהול של העסק. התהליך הזה כולל מחשבה, ניתוח ולימוד, איסוף נתונים, מיפוי וגיבוש הרעיון והמודל העסקי. 

מבנה התוכנית העסקית עשוי לשמש אותנו כמדריך יעיל המסייע לנו לחקור את הנושאים החשובים ביותר להצלחת העסק.

תהליך הכנת התוכנית העסקית יסייע בגיבוש הרעיון העסקי, הגדרת מודל ההכנסות, בחינת היתכנותו וכדאיותו של העסק במכלול היבטים.

חשוב כי התכנית תהיה אובייקטיבית ונקיה מציפיות לא ריאליות ולכן לצד סיכויי ההצלחה ראוי להכיר אפשרות לכישלון, לנתח מהם הבעיות והכשלים העומדים בפני העסק בתחילת דרכו, במטרה להעריך מראש האם וכיצד ניתן להתגבר עליהם.

ניתוח אובייקטיבי ומפוקח של גורמי המפתח להצלחה ולכישלון מהווה בסיס להצלחה עסקית בהמשך הדרך.

להלן עיקרי הנושאים שיהיו בתכנית עסקית:

 

1. תאור רעיון ומהות העסק

2. תאור השוק

3. האסטרטגיה קדימה

 

כאשר אנו באים להכין את התכנית העסקית עלינו להבין היטב

- מהו המוצר שלנו

- להבין את השירות שאנו רוצים לתת

- מהו המודל העסקי

- צפי הכנסות ורווחים

- הון עצמי התחלתי

- שוק הפעילות

קהל היעד

- הלקוחות הפוטנציאליים

- לקוחות חדשים

- אסטרטגית גיוס לקוחות

- מתחרים עסקיים

- חסמי כניסה ויציאה

- אסטרטגיית שיווק

- הוצאה לפועל של התכנית

 

 

הפרקים והנושאים עצמם יכולים להשתנות מעסק לעסק בהתאם למהות העסק. 

כאשר מתכוונים לבצע פעולה כמו הקמת עסק או פיתוח העסק הקיים, צעד קריטי וחשוב הינו ביצוע עבודת תכנון מעמיקה הנעשית במסגרת "תכנית עסקית".

הנ״ל נכון גם  לצורך גיוס הון, מענק או גיוס משקיע, במרבית המקרים נידרש להכין תוכנית עסקית הכוללת צפי הכנסות.

 

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון