החזר מס

החזר מס

 

בשנים האחרונות גובאת המודעות לנושא החזרי המס בישראל, שכירים רבים מודעים לאפשרות, שמס הכנסה צריך להשיב להם כסף, אבל לרוב זה נשאר רק בגדר מודעות,
מבלי לבצע מהלכים פשוטים שיזכו אותם בכסף שמגיע להם.

 

מהי סימולציה להחזר מס?

בדיקת החזר מס היא בדיקה ממוחשבת, אשר מתחשבת בסך הכנסתו של אדם, נקודות הזיכוי שלו, בשקלול מצבו האישי והפיזי. על סמך נתונים אלו ניתן לקבוע את חבות המס של הנישום בשנת מס מסוימת.

בכדי להגיע לתוצאה אופטימלית ולחבות מס מינימלית, יש צורך באיש מקצוע המכיר את פקודת מס הכנסה. בקשה להחזר מס, אפשר להגיש לבד או בסיוע איש מקצוע.

 

מי עשוי להימצא בסבירות גבוהה להחזר מס?

שכירים אשר מצבם האישי טרם קיבל ביטוי בתלוש השכר (כלומר השכיר לא יידע את מעסיקו בנתונים המזכים אותו במס) מאפשר להם לקבל הטבות במס.

אוכלסיה זו כוללת לדוגמה גרושים או הגרושות, אשר זכאים לפי הוראות פקודת מס הכנסה להקלות במס על ילדים שבחזקתם או על ילדים שלא בחזקתם והם תומכים בהם כלכלית (כלומר משלמים מזונות).

גובה ההטבה יכולה להגיע לכדי מספר נקודות זיכוי, ששווי כל אחת מהן היא כ 2,616 ₪ (בשנת 2014).

 כמו כן קבוצות "סיכון" נוספות העשויות להיות זכאיות להחזר:

 • אקדמאים -מי שזכאי לתואר ראשון או שני וסיים לימודיו במוסד אקדמי המוכר לצורך ההטבה.

 • לחיילים המשוחררים משרות סדיר או מילואים ושעדיין נמצאים בתקופת השחרור המוגדרת, המזכה אותם בנקודות זיכוי.

 • להורים עם ילדים בקשיי למידה או ריכוז (כפי שאובחנו על ידי רופא מתאים לכך).

 • עולים חדשים אשר נמצאים בתקופה המזכה אותם בהטבות המס (כ 40 חודש מרגע עלייתם ארצה) ועוד.

 • עובדים שרצף תקופת עבודתם נקטעה מסיבות שונות (אבטלה, חופשת לידה, החלפת מקום עבודה, פציעה ועוד) לרוב קורה במקומות עבודה בהם תוכנת השכר לא מחשבת במדויק את חבות המס הנכונה של השכיר.

זה המקום לציין שהמס מחושב באופן שנתי ועל כן, תקופה בה לא עובדים, מזכה אותנו בנקודות זיכוי המתפרסות באופן שווה על פני כל חודשי השנה (בין אם השתכרנו במהלך אותה שנה ובין אם לאו).

 

אלו מסמכים יש להגיש בכדי לבצע בדיקת החזר מס?

המסמכים שמשמשים לבדיקת החזר מס הם גם המסמכים אשר יוגשו למס הכנסה יחד עם טופס בקשת החזר המס.
אי לכך על המסמכים להיות קריאים, שלמים, חתומים ותקפים לתקופה אליה הם מתייחסים.
מסמכים לא חתומים או אישורים לא תקפים יכולים לעקב את ביצוע ההחזר ולעיתים אף ליצור חבות לתשלום מס, בגין ביטול הטבה שניתנה לשכיר בתלוש.
עד כדי כך חשובה היא מלאכת איסוף המסמכים (כמו גם הבדיקה עצמה, שתעשה על ידי אנשי מקצוע המנוסים שהוכשרו לכך.

 

בין המסמכים הרלוונטיים לבדיקת החזר מס ניתן למצוא (רשימה חלקית):

 • טפסי 106 מכל מקומות העבודה בהם השתכרנו בשנת המס.

 • אישור זכאות לתואר אקדמי מהמוסד להשכלה גבוהה.

 • תעודת שחרור משירות סדיר.

 • אישור מחברת ביטוח על תשלום לביטוח חיים המזכה ממס לפי הוראות סעיף 45 לפקודה.

 • אישור הפסדי הון ורווחי הון ממכירת ניירות ערך סחירים (טופסי 867 מהבנק).

 • אישור על תרומות.

 • חשבונית תשלום על הכשרה מקצועית.

 • פסק דין משפטי לגירושין ותשלום מזונות.


 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון