עוסק מורשה, ההבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור

עוסק מורשה

 

עוסק מורשה בהגדרה הינו עוסק אשר חייב בגביית מע"מ על הכנסותיו, ומכאן גם זכותו לקזז מע"מ על הוצאותיו.

עסק שסכום העסקאות השנתי שלו גבוה מ- 79,482 ש"ח (נכון לשנת המס 2014 - הסכום מתעדכן אחת לשנה) חייב להרשם כעוסק מורשה, ולא יכול להיות עוסק פטור.

ישנם בעלי עיסוק אשר אינם יכולים להיות מסווגים כעוסק פטור (כפי שכבר ראינו בהגדרת עוסק פטור) כגון: מתווך נדל"ן, רופא, אדריכל, אגרונום, הנדסאי, חוקר פרטי, יועץ מס, טכנאי, מנהל חשבונות ועוד ולכן עסקים אלו מלכתחילה ייכנסו להגדרת עוסקים מורשים.

ההבדל המהותי מבחינת רשויות המיסים בין עוסק ״פטור״ לבין עוסק ״מורשה״ היא כפי שראינו בהגדרה - המע״מ.

גביית המע״מ תתבצע אחת לחודש או חודשיים על פי החלטת מס ערך מוסף (מושפע בעיקר ממחזור העסקאות של העסק).

לצורך התחשבנות מול הלקוח עוסק מורשה מוסיף לחשבון העסקה את סכום המע״מ בעבור כל מוצר/ שירות (למעט מקרים ספציפים אשר הוגדרו בחוק לדוגמה אילת) מע״מ זה גם נקרא בעגה המקצועית מע״מ עסקאות.

שיעור המע"מ נכון לשנת 2014 הינו 18% וסכום זה עשוי להתעדכן במשך השנים.

האחריות להעברת המע"מ (למדינה) הינה של בעל העסק. הסכום הנ״ל כאמור, ישולם אחת לחודש או לחודשיים עד ה-15 לחודש העוקב (שלאחר מכן) הדרך להעברת התשלום הינה באמצעות פנקס המונפק על ידי מס ערך מוסף ונשלח לנישום או באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

עוסק מורשה רשאי להתקזז על המע"מ ששילם (מע״מ עסקאות), בעוד שמע״מ זה סייע לו לייצר הכנסה בעסק שלו, לצורך כך עליו לקבל חשבונית מס (לא קבלה) ובמע״מ זה נקרא בשפה המקצועית מע״מ תשומות.

בסוף כל תקופה נעשית התחשבנות בין מע״מ עסקאות ובין מע״מ התשומות וההפרש משולם/מזוכה בגין אותה תקופה (כאשר מע״מ תשומות גבוה ממע"מ  עסקאות נקבל זיכוי ממע״מ).

חשוב לציין כי המחוקק הגדיר העלמת מע"מ או אי תשלום מע"מ במועד כעבירה פלילית שדינה מאסר בפועל.

לכל עוסק מורשה ישנו מספר אשר הינו בעצם תעודת הזהות של העסק בדרך כלל המספר הנ"ל זהה למספר תעודת הזהות של בעל העסק (למעט במקרים של שותפות/חברה ומקרים מיוחדים אחרים).

 

יתרונות עוסק מורשה לעומת פטור : 
• הזדכות על המע"מ בהוצאות השייכות לעסק (מע"מ תשומות) 
• תדמית והגבלה ישנם עסקים שאינם מוכנים לעבוד עם עסקים פטורים
• אין הגבלה על המחזור העסקי 
• יכולת להוציא חשבונית מס

 

חסרונות עוסק מורשה לעומת פטור : 
• חובת תשלום מע"מ על כל עסקה (כיום 18%) 
• כניסה למעגל המע״מ
• 
שכר טרחה ליועץ מס/רואה חשבון גבוה יותר לעומת עוסק פטור

• התחשבנות יקרה יותר מול הלקוח בשל מרכיב המע״מ

 

אז מה צריך כדי לפתוח עוסק מורשה:

לצורך פתיחת עוסק מורשה במע"מ יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:
1.טופס פתיחת תיק במע"מ
2.צילום תעודת זהות
3.אישור על ניהול חשבון בנק או שיק מבוטל
4.תעודה על הכשרה מקצועית
5.חוזה שכירות של בית העסק ( אין צורך אם העסק עובד מהבית )

 

איך עוברים מעוסק מורשה לעוסק פטור ?

עסק מורשה, שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור.
הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום.

במקרים מיוחדים ניתן לעבור גם במקרים אחרים אך הדבר נתון לשיקול דעת מס ערך מוסף ולהחלטת האחראי.

 

איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה?

כאן כבר החיים יותר קלים, על מנת להפוך עוסק פטור פעיל לעוסק מורשה יש לעבור את סכום התקרה של עוסק פטור (79,482 ש״ח נכון לשנת 2014) ולדווח על כך למע"מ, ישנה חובה חוקית לדווח למס ערך מוסף מיד עם מעבר הסכום המוגדר בחוק.

במקרים מיוחדים ניתן לעבור גם במקרים אחרים אך הדבר נתון לשיקול דעת מס ערך מוסף ולהחלטת האחראי.

 

מתלבטים מה כדאי לי להיות ?

אנו ממליצים לך להתייעץ עם בעל מקצוע לפני פתיחת התיק על מנת לדעת מהי ההגדרה הטובה ביותר עבורך על מנת שלא לעשות טעויות מול רשויות המיסים.

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון