נקודות זיכוי

 

נקודות זיכוי הן הטבה כספית במס הניתנת לעובד בגין עמידה בתנאים מסוימים ובפרמטרים מסוימים.

בעבור כל נקודת זיכוי נהנה מזיכוי מס של 218 ₪ בחודש (נכון לשנת 2014).

ישנן סיבות רבות שבגינן ניתן להינות מנקודות זיכוי וחשוב להכיר אותן על מנת לוודא שאין אנו משלמים בטעות יתר מס.

נננסה לעמוד בכלליות על עיקר נקודות הזיכוי.

כנקודת מוצא, כל תושב ישראל זכאי ל – 2.25 נקודות (שווה ערך ל-490.5 ₪ שמקוזזים באופן חודשי ממס ההכנסה שמשלם העובד).

אישה זכאית ל – 0.5 נקודה נוספת, מעבר לנקודות הזיכוי היסודיות (בסה"כ שווה ערך ל-599.5 ₪ קיזוז חודשי ממס).

בנוסף ישנן תוספות של נקודות זיכוי עבור סיטואציות מסוימות ועל מנת להינות מאותן הסיטואציות חשוב להכיר אותן ולעדכן את מחלקת השכר/רואה החשבון (במידה ואתם עצמאים) בכדי לוודא כי אינך משלם מס יתר.

 

להלן מספר מצבים שכיחים בהם נהיה זכאים לנקודות זיכוי:

1. לידת ילד - בעבור לידת ילד אישה תקבל נקודת זיכוי נוספת בגין כל שנה משנת המס בה הילד בן שנה ועד שנת המס בה הילד בן 5, בסה"כ תוספת של 5 נקודות זיכוי שנתיות נוספות (נקודה שנתית שווה כיום 2,616 ₪).
לגבי גבר בשנת המס בה נולד תינוק יהיה זכאי לנקודת זכות נוספת ובשתי השנים הבאות (שנות המס של גיל שנה וגיל שנתיים) מגיעות לך 2 נקודות לאורך כל השנה, ובשנת המס הרביעית (שנת המס של גיל 3) – מגיעה לך נקודה אחרונה. 

הערה חשובה! חישוב המס הינו שנתי ולכן את נקודות הזיכוי מקבלים לאורך כל השנה, מינואר ועד דצמבר, ללא חשיבות באיזה חודש נולד הילד. גם אם התינוק נולד בדצמבר ההטבה תינתן רטרואקטיבית מינואר, כלל זה תקף כמעט לכל נקודות הזיכוי.

2. שינוי מצב משפחתי במקרה של גירושין, הורה החי בנפרד והילדים נמצאים בחזקתו, יקבל נקודת זיכוי נוספת.

3. לימודים אקדמאים – אם סיימת לימודים לתואר ראשון עד 2013 מגיעה לך נקודת זיכוי התקפה משנת המס שלאחר סיום התואר ולמשך 3 שנים לכל היותר (אם התואר הסתיים בפחות מ 3 שנים אזי למשך תקופת הלימודים). אם סיימת לימודים לתואר שני עד 2013 מגיעה לך חצי נקודת זיכוי התקפה משנת המס שלאחר סיום התואר למשך שנתיים לכל היותר (אם התואר הסתיים בפחות מ 3 שנים אזי למשך תקופת הלימודים).

מי שסיים לימודיו לאחר שנת 2013

מי שסיים לימודיו בשנת 2014 או 2015 זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. ההטבה תתקבל במהלך שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון או בשנה שלאחריה, לפי בחירתו של העובד. 

מי שסיים את לימודיו לתואר בשנת 2016 ואילך יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיו לתואר ולא יותר משלוש שנים.

4. שחרור משרות סדיר – חייל המשתחרר משרות סדיר בלבד, זכאי ל 2 נקודות זיכוי מהחודש שלאחר חודש השחרור ולמשך 3 שנים. במקרה שמשך השרות הינו מתחת ל 23 חודשים לחייל ו-22 חודשים לחיילת הזכאות הינה לנקודת זיכוי אחת בלבד למשך 3 שנים.

5. כלכלת ילדים  גרוש המשתתף בכלכלת ילדיו הקטינים זכאי לנקודת זיכוי (בכפוף להסכם מזונות).

 

להלן הטבלה מפורטת של נקודות הזיכוי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון

 

נקודות זיכוי