שכר , שכר מינימום , שכר נטו

שכר

 

שכר ברוטו

בהכנת המשכורת לוקחים בחשבון את כל סעיפי הסכם העבודה בין העובד והמעביד ומוסיפים להם רכיבים הקבועים בחוק, כגון: השתתפות בהוצאות נסיעה, דמי הבראה, דמי חופשה וכדומה. 

בנוסף, קיימים מרכיבים נוספים ייחודיים לכל מעביד: אחזקת רכב, אחזקת טלפון, ביגוד, אש"ל, וכל תוספת כספית אחרת על משכורתו הבסיסית של העובד.

 

שכר נטו

לאחר חישוב הברוטו, נערך החישוב של ניכויי החובה – ניכוי למס הכנסה, לביטוח לאומי וביטוח בריאות. ניכויים אלו מחושבים על פי קריטריונים שנקבעים בחקיקה כמו: גובה השכר, מצבו האישי של המקבל, וכד׳. בנוסף לניכויי החובה, ישנם ניכויים נוספים המהווים חלק מהסכמי השכר. כאלה הם ניכויי קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוחי מנהלים, ניכויי מקדמות ומפרעות.

שכר ברוטו בקיזוז כל ניכויי החובה והניכויים הנוספים הינו השכר נטו לתשלום.

כל הפעולות הללו נערכות בדרך של הזנת נתונים למערכת השכר המפיקה תלוש משכורת. 

 

שכר מינימום

על פי חוק נקבע כי עובדים זכאים לתשלום שכר מינמילי שלא יפחת משכר המינימום הנהוג במדינת ישראל ומתעדכן מעת לעת. שכר המינימום נקבע לפי שני פרמטרים:

 

- גיל העובד (נער- מתחת לגיל 18, מבוגר- מעל גיל 18).

אופן העסקת העובדים (שכר חודשי/שכר יומי או שכר שעתי).

 

שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת אוקטובר 2012 נקבע כדלקמן:

- שכר חודשי  הכולל 43 שעות שבועיות 4,300 ש״ח

- שכר לשעה 23.12 ש״ח

- שכר יומי 6 ימי עבודה 172 ש״ח 

- שכר יומי 5 ימי עבודה 198.46 ש״ח

 

שכר מינימום לנוער- הוא התשלום החוקי הנמוך ביותר אותו יכול מעסיק לשלם לנער המועסק על-ידו.

  • מעסיק חייב לשלם את שכר המינימום על פי החוק, גם כאשר נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.

  • שכר מינימום לנוער מחושב לפי שעות שבועיות בעבודה (40 שעות), או 173 שעות בחודש. 

  • שכר מינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה. 

  • מעסיק רשאי לשלם לנער/ה שכר גבוה יותר.

 

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אוקטובר 2012

גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות  [הסתרה] שכר לשעה

עד גיל 16 - 17.39 ש״ח לשעה

עד גיל 17 - 18.64 ש״ח לשעה

עד גיל 18 -20.63 ש"ח לשעה

* חניך 14.91 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

 

בחודש דצמבר 2014 נחתם הסכם בין ההסתדרות לנשיאות הארגונים העסקיים, הקובע העלאת שכר המינימום במגזר הפרטי בלבד, ל-5,000 ש"ח על פני תקופה של שנתיים.

 

  • ב-01.01.2015 יעלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח

  • ב-01.08.2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח

  • ב-01.01.2017 יעלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח 

  • מ- 01.01.2018 יוצמד שכר המינימום לשכר הממוצע במשק.

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון