הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

 

מנהל/ת החשבונות הינם הגוף האחראי על עבודת הנהלת חשבונות היומיומית הכוללת, בין היתר, הנפקת חשבוניות, הכנת משכורות, תשלומים לספקים, גביית חובות, רישומי מלאי, התאמות בנקים, ומשימות נוספות לפי אופי בית העסק.

הרישומים נעשים על פי כללי חשבונאות מקובלים הכפולה או החד-צדדית, ובנוסף, מכין מנח"ש את הדיווחים התקופתיים לפי אופי הנישום (חודשי או דו-חודשי) לשלטונות המס. בתום כל תקופה (רבעון/שנת המס) מועברים רישומים לביקורת של רואה חשבון, המקובל על ידי השלטונות כגורם המוסמך לאשר את הרישומים.

כעקרון כל בית עסק נזקק לשרותי הנהלת חשבונות, בעל חנות, יצרן או בעל מלאכה, חברה בע"מ, עמותה, עצמאים גדולים וקטנים אינם יכולים להתמודד עם ניהול עסקיהם ללא הנהלת חשבונות.

בעלי עסק בהיקפים קטנים אינם מעסיק מנהלי חשבונות במשרה מלאה אלא מוסרים את ניירות העבודה שלהם, פעם בחודש, לאנשי מקצוע (רואי חשבון/יועצי מס/מנהל חשבונות). 

כשהעסק מתפתח נדרש בו איש מקצוע במשרה מלאה, וככל שהיקפי העבודה גדלים - נוצר צורך להוסיף בתוך העסק מנהלי חשבונות נוספים המבצעים תפקידים שונים במחלקות נפרדות.

בעסקים בהם מספר מנהלי חשבונות, לרוב ימונה מנהל חשבונות ראשי. וכאשר העסק מורכב ממנים אדם נוסף לתפקיד חָשָב – אדם לו כפופים כל מנהלי החשבונות. החשב הינו איש מקצוע (בדרך כלל רואה חשבון) והוא בעל ראיה מערכתית מקיפה.

 

הנהלת חשבונות בישראל

תעודת מנהל חשבונות אינה תעודה של מוסד אקדמי, אלא תעודה מקצועית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ״ת). ישנם 3 סיווגים:

סוג 1+2 – הנמוך ביותר מתאים לבעלי תפקידים שוליים ועזרה לבעל מקצוע בכיר יותר.
סוג 3 – מתאים לניהול עסק קטן באופן עצמאי.
מנהל חשבונות מדופלם - חשבונאי בכיר - הסיווג הגבוה ביותר הכולל את לימוד חוקי המס, ומתאים לניהול עצמאי של חשבונות בעסק מורכב.

תעודות אלו אינן הכרחיות, שכן להבדיל מיועץ מס או רואה חשבון רשאים גם חסרי תעודות לשמש כמנהלי חשבונות, ובמקרים רבים מעסיקים בוחרים מנהל חשבונות על פי ניסיונו ולא על סמך תעודה מקצועית.

מנהל חשבונות הינו בעל תפקיד רגיש בעסק, ולרוב יש לו נגיעה ישירה בהוצאה ובקבלת כספים, וכן הוא נחשף ללב ליבו של העסק ולמהלכים שונים הקשורים לבעלים ולעובדים.

כתוצאה מכל אלו יושרו האישי ונאמנותו של מנהל החשבונות, חייבים להיות מוחלטים ונטולי ספק, עד כדי כך שישנם עסקים רבים המעבירים מועמדים לתפקיד – מבחני אמינות כמו בדיקות פוליגרף.

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון