גילוי מרצון

גילוי מרצון

 

גילוי מרצון הינו תהליך הנועד לעודד נישומים שביצעו עבירות מסים לדווח על כך, לשלם ולמעשה לסלק את המחדל שבוצע.

במסגרת ההליך, הנישום ישלם את החבות שנקבעה עבורו, ובתמורה רשות המסים מתחייבת שלא יינקטו נגדו הליכים פלילים (סוג של הסדר).

חשוב לציין כי הליך גילוי מרצון נעשה כל עוד הנישום לא ״עלה ברשת״ של רשות המיסים כלומר טרם ננקטו מולו צעדים משפטיים כלשהם מצד רשות המיסים.

כאמור נישומים אשר אינם מדווחים באופן שוטף לרשויות המס על הכנסות או שמגישים דיווחים כוזבים, מבצעים עבירות מס. במקרים כאלה, רשויות המס עלולות לנקוט בהליכים פליליים כנגד מעלימי המס שעשויים להגיע עד לכדי כתבי אישום, הרשעה ובמקרים מסוימים מאסר בפועל.

יחד עם זאת, ראינו כי אפשר להימנע ממצבים לא נעימים אלה הכוללים חקירות, ניהול משפט ואולי אף מאסר בפועל, ולתקן גם בדיעבד את הדיווח, כך שיהיה מדויק, על ידי הליך גילוי מרצון.

הליך גילוי מרצון הינו הליך קיים ברשויות המס בישראל, אולם עד לשנת 2005 לא היה נוהל ברור המפרט את תנאי הזכאות והקריטריונים ליישומו.

רשות המסים פרסמה בשנת 2005 את "נוהל גילוי מרצון" בכדי לגרום לנישומים למסור דיווחים מתוקנים ואמיתיים.

מאחורי הליך גילוי מרצון עומד הרציונל של עידוד נישומים, בעלי עסקים, יחידים או בעלי תפקידים בתאגידים שביצעו עבירות מסים – לדווח על כך ולהסיר את המחדל הקיים.

 

אילו עבירות נכללות בהליך גילוי מרצון

כאמור מדובר על עבירות מס שבוצעו הן בישראל והן בחו"ל.

במסגרת ההליך, רשות המסים תדון בעבירות מס מהותיות כגון התחמקות ממס, העלמת הכנסות, ניהול ספרים כוזבים וכדומה, אולם עבירות בסיסיות כגון אי הגשת דו"חות וניכויים – לא יידונו במסגרת הליך גילוי מרצון.

 

הקריטריונים להליך גילוי מרצון

  1. פנייה כנה, כלומר שלא נעשתה בעקבות חקירה או בדיקה מוקדמת של רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת .

  2. אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון.

  3. ברשות המסים לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לגורמים קשורים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.

  4. לא פורסם מידע באמצעי התקשורת.

  5. המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט או בבית דין בישראל.

  6. הנישום הגיש הצהרת כנות, כלומר תיקן את שדווח והסיר את המחדל.

לאור מורכבות הליך גילוי מרצון והסיכון הגדול הכרוך בו של הפללה עצמית, מומלץ להיוועץ ברואה חשבון בכל הנוגע להליך הגילוי מרצון וביכולתו לבחון את כל הסוגיות הרלוונטיות לנושא.

 

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון